Anunt Iulie 2016

Anunt Iulie 2016

SC FABRICA DE LAPTE BRASOV SA , anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei de incadrare  pentru proiectul “Modernizare statie de epurare ape uzate industriale si producer de biogaz , construire central termica si platform exterioare”, amplasat in Halchiu, DN 13, KM 10+800,Brasov.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din mun. Brasov, str. Politehnicii , nr. 3  si la punctual de lucru  SC FABRICA DE LAPTE BRASOV SA, in zilele de luni-joi, intre orele 08-16:30, si vinery intre orele 08-14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmbv.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului  se primesc in scris la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului in termen de 5 zile de la publicarea anuntului.

Documente GDPR