ANUNT

ANUNT

"SC FABRICA DE LAPTE BRASOV SA titular al proiectului "Obtinere A.C. pentru: Extindere parcare si extindere poarta", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare"pentru proiectul "Obtinere A.C. pentru: Extindere parcare si extindere poarta" propus a fi amplasat in Comuna Halchiu, DN 13 KM10+800,judetul Brasov

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov ,str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet APM brasov.

Avand in vedere Hotararea Comitetului National pentru Situatii de urgenta, in perioada 15.04.2020-16.05.2020(cu posibilitate de prelungire)documentatia ]se poate consulta pe site-ul APM Brasov, iar observatiile publicului se primesc pe adresa de mail: office@apmbv.anpm.ro sau fax:0268417292"

Documente GDPR